NA STARTU

SPOLUPRÁCE

BĚŽECKÝ (KONDIČNÍ) TRÉNINKOVÝ PLÁN

BĚŽECKÝ PLÁN

VARIANTA ZÁKLAD

příprava individuálního běžeckého tréninkového plánu
vyhodnocení zpětné vazby od běžce + aktualizace plánu min. 1x za 14 dní

- cena je 1500,- Kč / měsíc

VARIANTA STANDARD

příprava individuálního běžeckého tréninkového plánu

vyhodnocení zpětné vazby od běžce + aktualizace plánu min. 1x za 7 dní

časové návrhy na posilování / protahování / regeneraci v rámci měsíce (plánu)

sleva na skupinové tréninky

- cena 2000,- Kč / měsíc

VARIANTA KOMPLET

příprava individuálního běžeckého tréninkového plánu

vyhodnocení zpětné vazby od běžce + aktualizace plánu min. 1x za 7 dní

časové návrhy na posilování / protahování / regeneraci v rámci měsíce (plánu)

sleva na skupinové tréninky

přednostní domluva individuálních tréninků

příprava domácích cvičení na posilování / protahování / kompenzování

- cena 2900,- Kč / měsíc 


KONDIČNÍ PLÁN

VARIANTA PROSPORT

příprava individuálního kondičního plánu pro zlepšení celkové tělesné kondice za použití oblíbených pohybových aktivit (případně je společně vymyslíme:-) )

vyhodnocení zpětné vazby od sportovce + aktualizace plánu min. 1x za 14 dní

časové návrhy na posilování / protahování / regeneraci v rámci měsíce (plánu)

- cena 1500,- Kč / měsíc

VARIANTA SPORT

příprava individuálního kondičního plánu pro zlepšení celkové tělesné kondice za použití oblíbených pohybových aktivit (případně je společně vymyslíme:-) )

vyhodnocení zpětné vazby od sportovce + aktualizace plánu min. 1x za 7 dní

časové návrhy na posilování / protahování / regeneraci v rámci měsíce (plánu)

přednostní domluva individuálních tréninků 

příprava domácích cvičení na posilování / protahování /  kompenzování

- cena 2400,- Kč / měsíc


Cena běžeckého nebo kondičního plánu může být  dohodnuta i odlišná podle individuálního nastavení spolupráce.

TRÉNINKY

Ideální lokalita pro individuální nebo skupinové tréninky je Praha (např. Braník, Podolí, Pankrác, Krčský les, apod.).

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK

vždy dle individuálních potřeb sportovce se zaměřením na jeho tréninkový proces v závislosti na jeho schopnostech a dovednostech délka tréninku cca 60-80 min.
- cena je 1300,- Kč / 1 osoba

(za další osobu +250,- Kč, max. 3 osoby )

SKUPINOVÝ TRÉNINK

např. pro firmy či jiná sportovní odvětví (tréninky mohou být i pravidelné)
příprava tréninku společně pro celou skupinu nebo lehce individualizované dle sportovních schopností a dovedností jednotlivých členů
součástí tréninku jsou vždy strečinkové a silové prvky
- cena dohodou (podle velikosti skupiny
a dalších požadavků)

PRAVIDELNÉ SKUPINOVÉ BĚŽECKÉ TRÉNINKY

tyto tréninky jsou pro registrované běžce, kterým připravuji nebo jsem v minulosti připravoval běžecký tréninkový plán

na trénink je nutné se vždy zaregistrovat předem
- cena tréninku dle aktuální nabídky

ORGANIZACE INTENZIVNÍCH KRUHOVÝCH TRÉNINKŮ

tréninky jsou vždy zaměřeny na kompletní posilování celého těla

cviky jsou prováděny jak vlastní vahou, tak s různým vybavením a za pomoci posilovacího náčiní

trénink lze realizovat v interiéru či exteriéru

- cena dohodou (podle velikosti skupiny a dalších požadavků)


DALŠÍ MOŽNOSTI

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

např. vhodné rozvržení oblíbených sportovních aktivit v průběhu běžného týdenního režimu, kondiční příprava k jinému sportovnímu odvětví

SKUPINOVÝ WORKSHOP

(pro firmy a sportovní nadšence)

MOŽNÁ TÉMATA: běhání pro začátečníky, běhání na vrcholové úrovni, obecná kondice, speciální běžecká cvičení
a individuální technika běhu, apod.

ORGANIZACE SPECIÁLNÍCH TRÉNINKŮ

např.: balanční cvičení ve spolupráci s experty (fyzioterapeuty), běžecký trénink s českými reprezentanty

organizace běžeckých / sportovních soustředění (teambuildingů)

- cena všech dalších možností spolupráce dohodou