NA STARTU

SPOLUPRÁCE

ROZBOR BĚŽECKÉ TECHNIKY - ZLEPŠENÍ FYZICKÉ KONDICE - ZLEPŠENÍ BĚŽECKÝCH VÝKONŮ

BĚŽECKÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN - 3 možné varianty

  • varianta ZÁKLAD
  • varianta STANDARD
  • varianta KOMPLET

TRÉNINKY

  • individuální běžecký trénink
  • skupinový běžecký trénink (např. pro firmy či jiná sportovní odvětví)
  • pravidelné běžecké tréninky

DALŠÍ MOŽNOSTI

  • skupinový workshop
  • intenzivních kruhových tréninky (skupina)
  • ostatníPODROBNÝ ROZPIS MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE

BĚŽECKÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN

VARIANTA ZÁKLAD

měsíční individuální běžecký plán založený na Vaší výkonnosti a časových možnostech

aktualizace plánu na základě zpětné vazby min. 1x za 14 dní

Cena 1500,- Kč / měsíční plán

VARIANTA STANDARD

měsíční individuální běžecký plán založený na Vaší výkonnosti a časových možnostech

aktualizace plánu na základě zpětné vazby min. 1x za 7 dní

časové návrhy na posilování / protahování / regeneraci

Cena 2000,- Kč / měsíční plán

VARIANTA KOMPLET

měsíční individuální běžecký plán založený na Vaší výkonnosti a časových možnostech

aktualizace plánu na základě zpětné vazby min. 1x za 7 dní

časové návrhy na posilování / protahování / regeneraci

pravidelné skupinové tréninky v ceně

příprava domácích cvičení na posílení, protažení a kompenzaci tréninkové zátěže

Cena 3300,- Kč / měsíční plán 


Cena běžeckého plánu může být  i odlišná podle individuální dohody.


Zpětná vazba probíhá zejména na základě sepsaných poznámek  o pocitech sportovce z tréninku přímo do běžeckého plánu, pak pomocí chytrých aplikací Garmin Connect, Suunto, Strava a nezbytné vzájemné komunikace.

TRÉNINKY

INDIVIDUÁLNÍ BĚŽECKÝ TRÉNINK

Běžecký trénink podle potřeb a přání klienta. 

V rámci tréninku se můžeme zaměřit na zlepšení běžeckých schopností / dovedností (běžecká abeceda / rovinky), diagnostika techniky běhu (video - poloha těla, frekvence a délka kroku, fáze dopad-odraz), zlepšení obecné kondice, zlepšení běžecké síly, zlepšení sportovní výkonnosti., apod.. Pro lepší představu o Vašem pohybu je používáno i video.

Doba tréninku 60-90 minut

Cena  1500,- Kč / 1-3 osoby

SKUPINOVÝ BĚŽECKÝ TRÉNINK

Skupinový běžecký trénink je vždy postavený na míru daných klientů, kteří se tréninku budou účastnit (vhodné např. pro firmy).

Nejčastěji se společný trénink zaměřuje na zlepšení běžeckých schopností / dovedností, diagnostiku techniky běhu (video),  zlepšení obecné  kondice a ukázky možností variability tréninku běhu.

Součástí tréninku jsou vždy strečinkové a silové prvky běžecké přípravy.

Cena dohodou (cena vychází z velikosti skupiny a bližších požadavků klientů)

PRAVIDELNÉ BĚŽECKÉ TRÉNINKY

Trénink je vhodný pro všechny běžce (začátečníky i pokročilé), kteří chtějí zlepšovat svou běžeckou techniku, tempovou zdatnost, osobní kondici a výkonnost.

Trénink bude vždy probíhat částečně společně (technika běhu), běžecké úseky ve skupinách podle výkonnosti a případně individuálně.

Aktuální nabídka termínů pravidelných tréninků - JE V PŘÍPRAVĚ.


Pro individuální i skupinové běžecké tréninky je pro mě ideální lokalita Praha (např. Podolí, Braník, Pankrác, Krčský a Kunratický les, apod.), ale rád se s Vámi sejdu po domluvě i kdekoliv jinde.

DALŠÍ MOŽNOSTI

SKUPINOVÝ WORKSHOP

MOŽNÁ TÉMATA: běhání pro začátečníky, běhání na vrcholové úrovni, obecná kondice, speciální běžecká cvičení,  periodizace běžeckého tréninku, specifika běhu na silnici / v terénu / na dráze, individuální technika běhu, možnosti vyhodnocení tréninkové zátěže, apod.

Vhodné pro firmy a sportovní nadšence formou přednášky s prezentací a společnou besedou.

Cena na základě individuální dohody

INTENZIVNÍCH KRUHOVÉ TRÉNINKY

tréninky jsou vždy zaměřeny na kompletní posílení celého těla

cviky jsou prováděny jak vlastní vahou, tak s různým vybavením a za pomoci posilovacího náčiní

trénink lze realizovat v interiéru či exteriéru

Cena dohodou(cena vychází z velikosti skupiny a bližších požadavků klientů)

OSTATNÍ

balanční trénink ve spolupráci s experty (fyzioterapeuty)

organizace běžeckých / sportovních pobytů (teambuildingů)

Cena na základě individuální dohody